Otwarte Katedry

Dziś – w drugiej dekadzie wieku XXI – działa młody, odmieniony Polski Uniwersytet na Obczyźnie, którego misja i etos stanowią kontynuację dawniejszego PUNO.  Uczelnia ma jasno sprecyzowany cel główny: „służenie Polakom wszystkich pokoleń, którzy przebywając poza granicami swego kraju lub kraju przodków, pragną poszerzać swą wiedzę, kontynuować studia akademickie w języku polskim, utrzymywać kontakt z polską nauką,  kulturą, językiem – z polskością”.

PUNO ma jeszcze inne, nie mniej ważne zadania: wspierać najmłodszą emigrację, czy też migrację unijną, oferując jej nabywanie wiedzy akademickiej oraz kształcenie praktyczne – tak, aby słuchacze pozyskali umiejętności, które wspomogą ich w znalezieniu pracy i pomyślnym funkcjonowaniu w nowym otoczeniu. W wielokulturowych i wielonarodowościowych środowiskach dzisiejszej Europy, w których rodzą się tysiące polskich dzieci, gdzie coraz więcej jest małżeństw mieszanych, toczą się procesy nieustannej akulturacji i inkulturacji, a tradycyjny patriotyzm powoli traci swą siłę i atrakcyjność. Rolą polskiej uczelni poza Polską jest m.in nieustanne przypominanie – poprzez edukację – że uboższy jest człowiek, który nie zna własnych korzeni i kultury swych przodków. Zadaniem polskiej uczelni jest także krzewienie kultury polskiej i ukazywanie jej wkładu w spuściznę i dzień dzisiejszy wielokulturowego społeczeństwa europejskiego. Obchody 100-lecia Niepodległości Polski i Jubileusz 80-lecia PUNO jest niezwykłą okazją do wzmocnienia takich działań.

* Pierwsze takie spotkania odbyły się w Stanach Zjednoczonych. Monika Plata i Mariusz Rutczyński odbyli wiele spotkań wśród polonii amerykańskiej, promując ofertę PUNO:

1. IV Polonijny Dzień Dwujęzyczności w Michigan (USA), 28.10.2018: całodzienny dyżur przy stoliku – informowanie o ofercie edukacyjnej PUNO, rozdawanie ulotek, wywiad do lokalnej rozgłośni radiowej dot. studiów w PUNO, ze szczególnym uwzględnieniem Produkcji Filmowej – wyemitowany w listopadzie 2018 w USA.

2. Dokumentacja fotograficzna w ramach konsultacji logopedycznych dla dzieci oraz warsztatów logopedycznych dla nauczycieli prowadzonych przez Monikę Platę w przedszkolu dla dzieci dwujęzycznych Our Angels Academy of Languages w Chicago (USA), 23.10.2018.

3. Dokumentacja fotograficzna warsztatów logopedycznych dla nauczycieli przedszkola dla dzieci dwujęzycznych Moja Wyspa w Chicago (USA), 22.10.2018.

4. Wizyta  w siedzibie Radia WPA (Chicago), 22.10.2018, przedstawienie oferty studiów PUNO dyrektorowi rozgłośni.

5. Promocja kierunku Produkcja Filmowa (rozdawanie ulotek, rozmowy) podczas  Chicagowskiego Dyktanda Polonijnego, 21.10.2018. 

6. Wizyta w Polskiej Szkole im. Słowackiego w Wheeling (USA), 20.10.2018: udział w obchodach Dnia Dwujęzyczności, informowanie o ofercie edukacyjnej PUNO, studiach Produkcja Filmowa.

7. Wizyta w Polskiej Szkole im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chicago (USA), 20.10.2018: udział w obchodach Dnia Dwujęzyczności, informowanie o ofercie edukacyjnej PUNO. Obsługa sprzętu audio podczas eventu, dokumentacja fotograficzna. 

8. 16 – 17 listopada 2018 r. PUNO uczestniczyło w Polish Perspectives w Oxfordzie:
https://puno.edu.pl/polskie-perspektywy-oxford-2018/

9. W dniach 6-7 marca 2019 reprezentanci PUNO uczestniczyli w III Forum Belwederskim w Warszawie, prowadząc networking  wśród reprezentantów Polonii brytyjskiej.

W ramach tego projektu odbyło się spotkanie z Polakami mieszkającymi w Szkocji.  02 czerwca 2019 r. odbyły się warsztaty i sympozjum dla nauczycieli polskich szkół sobotnich oraz przedstawicieli organizacji pomocowych, działających na rzecz Polonii. W warsztatach i wykładach wzięło udział ponad 120 osób – nauczycieli, pracowników socjalnych i przedstawicieli organizacji pomocowych. Całe wydarzenie stało się możliwe dzięki ogromnemu wsparciu organizacyjnemu Konsulatu RP w Edynburgu. Gospodarzem wydarzenia była Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w Perth, wśród zebranych mieszkańcy m.in.Glasgow, Aberdeen, Edynburga i kilku innych miejscowości w Szkocji, gdzie Polacy stanowią zorganizowaną społeczność.

Program spotkania był bardzo bogaty. IV sympozjum Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO zostało przeniesione w tym roku celowo do Szkocji, która jest w znacznym oddaleniu od Londynu. Tematem wiodącym były Metody skutecznej komunikacji w polskiej szkole sobotniej – sposób na podnoszenie kultury języka i osiąganie sukcesów. Program spotkania był bardzo bogaty:

Wykłady:

prof. Danuta Jarzębska-Golonka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Czas na grę – czyli o dydaktycznych, integracyjnych i komunikacyjnych funkcjach grywalizacji.

 dr hab. Agnieszka Rypel, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Przeszkody i ich usuwanie w rozwijaniu pozytywnej komunikacji w klasie.

prof. K Biedrzycki, Uniwersytet Jagielloński –  Kompetencje komunikacyjne polskich uczniów w świetle badań edukacyjnych – sposoby radzenia sobie z nimi.

mgr Elżbieta Grabska – Moyle, Zakład Dydaktyki Polonijnej PUNO – Nowe wytyczne do egzaminu A Level Polish

Warsztaty:

prof. Danuta Jarzębska-Golonka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Czas na grę – czyli o dydaktycznych, integracyjnych i komunikacyjnych funkcjach grywalizacjidr hab. Agnieszka Rypel , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Warsztaty dramowe: Poznajmy się lepiej.
dr Aleksandra Jędryszek  i mgr Beata Howe, PUNO – Ocenianie kształtujące metodą na osiąganie sukcesów i budowanie dobrych wzorców komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się
mgr Katarzyna Władyka, PUNO – Trening kreatywności, czyli twórcze myślenie a umiejętności komunikacyjne ucznia.
mgr Elżbieta Grabska-Moyle, PUNO – Kultura języka w pracy nauczyciela w polskiej szkole sobotniej
mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska (PUNO) – Wykorzystanie Storytelling i Digital Storytelling w nauczaniu języka polskiego

Z przedstawicielami organizacji i służb socjalnych/pomocowych dr Grażyna Czubińska rozmawiała Jak skutecznie pomagać w sytuacjach kryzysu Polakom za granicą? Emocje i stres. Efektywna komunikacja jako narzędzie realizacji i tworzenie systemów pomocowych.

Ewaluacja warsztatów wykazała wysoką ocenę wystawioną przez uczestników. W czasie trwania wydarzenia odbyło się wiele rozmów kuluarowych, mających na celu nawiązanie ściślejszego kontaktu z wykładowcami, by podnosić warsztat nauczyciela polonijnego oraz skorzystania z oferty dokształcania Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Seminaria, warsztaty i dyskusje były dobrą okazją do dzielenia się kompetencjami pracowników PUNO, a także możliwością rozpoznania potrzeb edukacyjnych Polaków mieszkających w UK, by lepiej wspierać ich dążenia w realizacji celów zawodowych i osobistych w warunkach emigracji