Międzynarodowa Konferencja Naukowa – 80 lat ciągłości nauki polskiej na świecie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbędzie się 12 października br. W Sali Malinowej POSK-u (I piętro). Jej celem jest pokazanie ciągłości nauki polskiej na świecie na przykładzie działalności i losów pierwszej polskiej uczelni poza granicami kraju, której spadkobiercami jest Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Jego historia będzie pokazana w trzech sesjach: Historia 1939 – 2018, PUNO w świecie i Współczesność PUNO. Przekaz będzie zaprezentowany zarówno przez historyków, jak i tzw. ”świadków historii” – wykładowców i słuchaczy (byłych i obecnych) – często żyjących w wielu zakątkach świata.

PROGRAM

Otwarcie:
11:30 – 13:00

prof. Tomasz J. Kaźmierski. Rektor PUNO

I. Sesja: Historycznie o PUNO:
11:30 – 13:00

1. To tu był początek… – prof. Grażyna Czubińska
2. Działalność PUNO w latach 1945-1989 – Roman Mazur MBA
3. Od przemian ustrojowych w Polsce do współczesności.
Historia PUNO lat 1989 – 2019 – mgr Damian Lawer
4. Wspomnienia Wykładowców i Absolwentów

Przerwa: 13:00 – 14:00

II. Sesja: PUNO w świecie
14:00 – 15:15

5. Czas Paryski – Zakład Biografistyki Polonijnej im. Paszkiewicza – mgr Agata Żmudzińska – Judycka
6. Oddział PUNO w Chicago – mgr Wojciech Klas
7. Akademia Polona Artium APA w Monachium, Wydział Sztuk Pięknych Polskiego Uniwersytetu w Londynie, narodziny i działalność – dr Barbara Czubernat
8. Kilka osobistych refleksji na temat pracy w PUNO w latach 1970-2019 – prof. Eugeniusz S. Kruszewski
9. Wspomnienia Wykładowców i Absolwentów

Przerwa: 15:15 – 15:30

III. Sesja: Współczesne PUNO
15:30 – 16:30

10. Wydział Humanistyczny:

 • Zakład Biografistyki Polonijnej – mgr Wojciech Klas
 • Zakład Dydaktyki Polonijnej – mgr Elżbieta Grabska-Moyle
 • Zakład Historii Emigracji – mgr Joanna Rachwał

11. Instytut Kultury Europejskiej:

 • Zakład Współczesnej Kultury Brytyjskiej – dr Wojciech Rappak
 • Zakład Medioznawstwa – prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 • Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej –
  prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk

12. Wydział Nauk Społecznych:

 • Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją –
  dr Teresa Najdoo
 • Zakład Nauk o Zdrowiu – mgr Urszula Kaźmierska
 • Zakład Psychologii Stosowanej – mgr Leszek Kulaszewicz

13. Instytut Nauk Technicznych:

 • Zakład Informatyki – mgr inż. Rafał Drąg
 • Zakład Techniki w Środowisku i Biznesie – mgr Mirosław Szczęśniak

Zakończenie: 16:30 -17:00

Program do pobrania TUTAJ…

Komitet Programowo-Organizacyjny

Prof. Halina Taborska
Prof. Tomasz J. Kaźmierski
Prof. Grażyna Czubińska
Dr Justyna Gorzkowicz
Dr Eliza Kącka, Dr Wojciech Rappak
Mgr Halina Stochnioł, Mgr Wojciech Klas, Mgr Danuta Nadaj

Sponsorzy

Ambasada RP w Londynie
The De Brzezie Lanckoronski Foundation
Maciej Borzęcki
Janina Janczewska
Prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Polish Village Bread
Polonia Aid Foundation Trust