Historia

1939

ZAŁOŻENIE

Za protoplastę uczelni uważa się inną instytucję: Uniwersytet Polski za Granicą, założony pod koniec 1939 w Paryżu. Uniwersytet powstał z inicjatywy Oskara Haleckiego w celu zapewnienia ciągłości polskiego szkolnictwa wyższego.

1949

OTWARCIE

Za protoplastę uczelni uważa się inną instytucję: Uniwersytet Polski za Granicą, założony pod koniec 1939 w Paryżu.

1952

STATUS

15 grudnia 1952 Polski Uniwersytet Na Obczyźnie otrzymał pełne prawa akademickie.

1958

PIERWSZA KOBIETA-REKTOR

W roku 1958 Cezaria Jędrzejewiczowa została pierwsza kobietą-rektorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

2018

STUDIA ONLINE

Od tego roku PUNO wprowadziło możliwość studiowania online

2019

JUBILEUSZ

80-lecie otwarcia Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Główne uroczystości w październiku 2019 r.