O Jubileuszu

Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, prof. Tomasz Kaźmierski oraz Senat Uczelni serdecznie zapraszają Państwa do udziału w uroczystościach obchodów 80-lecia powstania i rozwoju polskiej uczelni poza granicami naszego kraju.

Minione 80 lat, to czas bogatych naukowych i społecznych dokonań polskich emigrantów, które przyczyniły się do budowania i zachowania tożsamości narodowej polskiej społeczności poza granicami naszej ojczyzny. To również okres stopniowego nawiązywania owocnej współpracy z naukowcami z Polski i ze świata.

PUNO nieustannie wychodzi naprzeciw potrzebom polskiej społeczności żyjącej poza granicami naszego kraju. Oferuje kursy i studia podyplomowe dostosowane do potrzeb rynku pracy kraju osiedlenia, w szczególności Wielkiej Brytanii oraz kształci młodych naukowców w ramach seminariów doktoranckich. Uczelnia ma  jasno sprecyzowaną misję: „służenie Polakom wszystkich pokoleń, którzy przebywając poza granicami swego kraju lub kraju przodków, pragną poszerzać swą wiedzę, kontynuować studia akademickie w języku polskim,  utrzymywać kontakt z polską nauką, kulturą, językiem – z polskością”. PUNO zawsze działało według niedawno przyjętej dewizy: Vita est tempus discendi (łac: Życie jest czasem nauki), zaś uroczystościom 80-lecia przewodzi motto: PUNO – 80 lat ciągłości nauki polskiej na świecie.

W 2019 roku Polski Uniwersytet Na Obczyźnie planuje liczne wydarzenia, które uświetnią i upamiętnią tę rocznicę. W bogatym programie jubileuszowym planowane są m.in.: międzynarodowa konferencja poświęcona PUNO, wystawa prezentująca działalność uczelni, koncert fortepianowy w wykonaniu świetnej pianistki Anny Marii Stańczyk, koncert jazzowy oraz marszobieg o puchar Rektora PUNO.

Wspaniałą okazją do spotkania się przedstawicieli wielu pokoleń i wspólnych wspomnień będzie zorganizowany w dniach 11-12 października 2019 r. Zjazd Absolwentów PUNO, zwieńczony uroczystym Balem Absolwentów PUNO. Podczas imprezy przewidziane są dodatkowe atrakcje, takie jak: loteria fantowa i aukcja na rzecz wspierania działalności PUNO, a także bogaty program artystyczny. Zabawie towarzyszyć będą wyśmienite jedzenie i trunki, a także muzyka taneczna na żywo w wykonaniu zespołu „Efekt”. Na balu obowiązuje black tie dress code. Rejestracja możliwa jest do 15 lipca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z nami: jubileusz@puno.edu.pl.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Rektor i Senat PUNO