Dla mediów

PATRONAT MEDIALNY

Liczba dostępnych pakietów: nieograniczona

 1. Tytuł Patrona Medialnego Jubileuszu 80-lecia PUNO
 2. Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do pakietów powitalnych (welcome pack) dla uczestników wydarzeń jubileuszowych: konferencji,
 3. Możliwość rozstawienia stoiska reklamowego patrona medialnego (WYMIAR) podczas Marszobiegu w Biretach o Puchar Rektora, organizowanego w październiku 2019 i skierowanego do rodzin i dzieci,
 4. Umieszczenie banerów patrona medialnego w wyeksponowanych punktach w podczas wszystkich wydarzeń jubileuszowych Opublikowanie informacji o nawiązaniu współpracy w mediach społecznościowych PUNO oraz PUNO80, w tym umieszczenie logotypu, krótkiego opisu oraz przekierowania na stronę patrona medialnego,
 5. 2 wejściówki na Bal Absolwentów i Sympatyków PUNO organizowany w dniu 12.10.2019.
 6. Logo sponsora zostanie umieszczone:
  • na stronie internetowej PUNO
  • we wszystkich materiałach drukowanych reklamujących liczne wydarzenia jubileuszowe: m.in. plakaty, ulotki, banery,
  • we wszystkich materiałach video nagrywanych (KTO?) podczas wydarzeń Jubileuszowych i udostępnianych na YouTube, mediach społecznościowych oraz stronie internetowej PUNO
  • w materiałach informacyjnych Jubileuszu PUNO, wysyłanych do uczestników
  • w artykułach i audycjach radiowych promujących wydarzenie- media w Polsce, UK oraz na świecie,
 7. Oficjalne podziękowanie – dokument mówiący o wsparciu 80-lecia Jubileuszu PUNO.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Publikacja materiału/ artykułu- zapowiedzi poszczególnych wydarzeń Jubileuszowych
 2. Pełnej obsługi reporterskiej- obecność reportera na głównych wydarzeniach Jubileuszowych (wyszczególnić)
 3. Przygotowanie relacji z poszczególnych wydarzeń i ich publikacja
 4. Przygotowanie fotorelacji z głównych wydarzeń Jubileuszowych (wyszczególnić)
 5. Zamieszczenie informacji o wydarzeniach Jubileuszowych w formie drukowanej (jeśli jest dostępna) oraz  w mediach społecznościowych

Powyższe obowiązki mają wyłącznie charakter wstępny i mogą być modyfikowane z zależności od możliwości patrona medialnego.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą przy organizacji Jubileuszu 80-lecia PUNO, prosimy o kontakt mailowy: press@puno.edu.pl